اپ پای دیگ ساداتدسترسی آسان‌تر
پای دیگ سادات
پای دیگ سادات
جستجو کنید...
پای دیگ سادات
جستجوی محصولات ...

همه

پودر جوانه گندم 1000 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۳۰,۰۰۰ تومان
پودر جوانه گندم 1000 گرمی

جوانه گندم جزء آن دسته از مواد غذایی است که متاسفانه خانواده‌ها به میزان کافی از آن استفاده نمی‌ک...

پودر جوانه گندم 500 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۵,۰۰۰ تومان
پودر جوانه گندم 500 گرمی

جوانه گندم جزء آن دسته از مواد غذایی است که متاسفانه خانواده‌ها به میزان کافی از آن استفاده نمی‌ک...

سمنوی پذیرایی بادامی 9 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۵,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی بادامی 9 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی پذیرایی بادامی 5 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۰,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی بادامی 5 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی پذیرایی فندقی 9 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۹۰,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی فندقی 9 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق


سمنوی پذیرایی فندقی 5 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۰,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی فندقی 5 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق


سمنوی پذیرایی سنتی 9 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۵,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی سنتی 9 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب


سمنوی پذیرایی سنتی 5 تایی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۵,۰۰۰ تومان
سمنوی پذیرایی سنتی 5 تایی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب


سمنوی کادویی بادامی 960 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۱,۰۰۰ تومان
سمنوی کادویی بادامی 960 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی کادویی فندقی 800 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۶۱,۰۰۰ تومان
سمنوی کادویی فندقی 800 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق

سمنوی کادویی سنتی 1000 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۰,۰۰۰ تومان
سمنوی کادویی سنتی 1000 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب


سمنوی بادامی 960 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۸,۰۰۰ تومان
سمنوی بادامی 960 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی بادامی 470 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان
سمنوی بادامی 470 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی بادامی 110 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۰,۰۰۰ تومان
سمنوی بادامی 110 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و بادام


سمنوی فندقی 800 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۴۸,۰۰۰ تومان
سمنوی فندقی 800 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق


سمنوی فندقی 400 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۵,۰۰۰ تومان
سمنوی فندقی 400 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق


سمنوی فندقی 100 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۰,۰۰۰ تومان
سمنوی فندقی 100 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب و فندق


سمنوی سنتی 1000 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۲۷,۰۰۰ تومان
سمنوی سنتی 1000 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب


سمنوی سنتی 500 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۱۵,۰۰۰ تومان
سمنوی سنتی 500 گرمی

ترکیبات: شیره جوانه گندم، آرد و آب


سمنوی سنتی 110 گرمی
به سبد خرید افزوده شد!
ناموجود
۷,۰۰۰ تومان
سمنوی سنتی 110 گرمی

ترکیبات : شهد تازه جوانه گندم، آردسبوس دار گندم و آب

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پای دیگ سادات می‌باشد.
طراحی شده باویترینویترین